Gå tilbake til:
Du er her:

Voksne med behov for habilitering og rehabilitering kan få hjelp av logopeder ved kompetansesenteret til Bergen voksenopplæring.

Rehabilitering og habilitering

På kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring arbeider vi med direkte kartlegging og oppfølging av voksne med:

- Språkvansker (afasi)

- Talevansker (dysartri og taleapraksi)

- Spise-  og svelgvansker (dysfagi)

- Taleflytvansker (stamming og løpsk tale)

- Stemmevansker

- Vurdering av kompenserende tilnærming ved kommunikasjonsvansker

Kompetansesenteret ble opprettet 1. august 2016. Vi mottar henvendelser og henvisninger fra flere instanser og fra brukere selv. Behovene for logopedisk bistand gjelder oftest oppfølging etter en ny skade eller sykdom. Vi samarbeider tett med kommunens helse- og omsorgstjenester når det gjelder rehabilitering i forbindelse med vansker med språk.

I tillegg til individuelt tilpasset oppfølging, har kompetansesenteret kurs for pårørende og større samlinger og treff for personer rammet av afasi. Vi deler også kompetanse med institusjoner i kommunen og veileder andre yrkesgrupper som arbeider med de samme brukergruppene.

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Se protokoll over personopplysninger Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Søknad om logopedisk hjelp, rehabilitering og habilitering