Gå tilbake til:
Du er her:

Kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring bistår med synsfaglig kompetanse i forbindelse med habilitering og rehabilitering etter sykdom eller skade.

Synspedagogiske tjenester

Synspedagogene ved kompetansesenteret arbeider med kartlegging og oppfølging av voksne.

- Synstrening etter hjerneslag. Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, opplæring i kompenserende ferdigheter og tilrettelegging. Innsikt i egen synsfunksjon og konsekvenser av endret eller nedsatt synsfunksjon er en viktig del av arbeidet.

- Opplæring  i bruk av digitale hjelpemidler for synshemmede. Dette kan være hjelpemidler eller programmer formidlet av NAV, som Daisyspiller eller forstørrende programvare for PC/Mac. Vi arbeider og med bruk av annen hverdagsteknologi for blinde/svaksynte, som smarttelefon og nettbrett, iPhone og iPad.

- Mobilitet- og orienteringsteknikker - det vil  si å kunne ferdes ute og inne , alene eller ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler.

- Innføring i grunnleggende bruk av punktskrift.

- Generell synspedagogisk rådgiving.

Synsvansken skal være utredet av øyelege eller optiker.

Skjema for melding om behov for logopedisk/synspedagogisk bistand