Gå tilbake til:
Du er her:

Kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring bistår med synsfaglig kompetanse i forbindelse med habilitering og rehabilitering etter sykdom eller skade.

Synspedagogiske tjenester

Synspedagogene ved kompetansesenteret arbeider med kartlegging og oppfølging av voksne:

  • Synstrening etter hjerneslag. Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, opplæring i kompenserende ferdigheter og tilrettelegging. 
  • Opplæring i bruk av digitale hjelpemidler for synshemmede. Dette kan være hjelpemidler formidlet av NAV, som Daisyspiller eller hverdagsteknologi som pc, smarttelefon og nettbrett. 
  • Mobilitet- og orienteringsteknikker - det vil si å kunne ferdes ute og inne ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler. 
  • Opplæring i punktskrift. 
  • Generell synspedagogisk rådgiving.

Innsikt i egen synsfunksjon og konsekvenser av endret eller nedsatt synsfunksjon er en viktig del av opplæringen. Synsvansken bør være utredet av øyelege eller optiker.

Hva kan du få trening i og hjelp til?

Du kan få opplæring i bruk av datamaskin som et kompenserende hjelpemiddel. Datamaskinen kan være med skjermforstørringsprogram, tale, tilkoblet scanner eller lese-TV. Noen har bare behov for å få tilpasset skjermbildet ved hjelp av innstillinger for størrelse, farger og kontraster i Windows.

Kompenserende teknikker

Bruk av hurtigtaster 

Den mest vanlige måten å utføre kommandoer i det grafiske brukergrensesnittet er å bruke musens peker og klikke på det element som inneholder den funksjon man ønsker å aktivere. Dette stiller større krav til øye-hånd-koordinasjon og bruk av øyemotorikk. Videre er du avhengig av å vite hvor elementene befinner seg i skjermbildet. Hurtigtaster frigjør deg fra behovet for å se det du ønsker å aktivere. Om ønskelig kan du definere egne hurtigtaster for programmer og funksjoner du bruker mye.

Bruk av talesyntese

Forstørringsprogrammene som brukes i Norge har for de meste også en skjermleserdel som kan gjøre bruk av en maskinskapt tale (talesyntese). Kvaliteten på slike talesynteser er rimelig god, og vil med litt trening ikke være vanskelig å forstå. Du kan bruke den syntetiske talen til å frambringe informasjon om elementer i skjermbildet, til å lese tekst eller som auditiv støtte ved  når du skriver tekst.

Bruk av skanner

En skanner med egen programvare (OCR-programmer) er nødvendig dersom skanning av tekst skal kunne gjøres om til en tekst som tekstbehandleren kan forstå. Slik programvare finnes i flere varianter. Noen programmer er kommersielle produkter ment for normaltseende, mens andre er laget spesielt for svaksynte.

Tilpasninger

Å rydde skjermbildet for unødig visuell støy vil være hensiktsmessig for synshemmede. Fjern ikoner, knapper og elementer du ikke bruker, eller bruker sjelden. Meldinger fra Windows og programmer om oppdateringer og feil kan du tilpasse slik at du ikke blir unødig forstyrret mens du arbeider. Fontstørrelse, zoom og skrifttype er elementer du kan tilpasse slik at skjermbildet blir optimalisert i forhold til synsfunksjonen din.

Touch

Å beherske touch er avgjørende for svaksynte for å bruke tekstbehandling effektivt. Det finnes flere touchtrenings-programmer tilgjengelig, både med og uten talestøtte.

Skjema for melding om behov for logopedisk/synspedagogisk bistand