Gå tilbake til:
Du er her:

Kompetansesenteret ved Bergen voksenopplæring bistår med synsfaglig kompetanse i forbindelse med habilitering og rehabilitering etter sykdom eller skade.

Dersom det er vanskelig for deg å bruke digitalt skjema, da er du velkommen til oss i Sandbrogaten for å få bistand til å søke.

Synspedagogiske tjenester

Synspedagogene ved kompetansesenteret arbeider med kartlegging og oppfølging av voksne.

- Synstrening etter hjerneslag. Tilbudet kan omfatte synspedagogisk utredning, opplæring i kompenserende ferdigheter og tilrettelegging. Innsikt i egen synsfunksjon og konsekvenser av endret eller nedsatt synsfunksjon er en viktig del av arbeidet.

- Opplæring  i bruk av digitale hjelpemidler for synshemmede. Dette kan være hjelpemidler eller programmer formidlet av NAV, som Daisyspiller eller forstørrende programvare for PC/Mac. Vi arbeider og med bruk av annen hverdagsteknologi for blinde/svaksynte, som smarttelefon og nettbrett, iPhone og iPad.

- Mobilitet- og orienteringsteknikker - det vil  si å kunne ferdes ute og inne , alene eller ved hjelp av ledsager, bruk av mobilitetsstokk eller andre hjelpemidler.

- Innføring i grunnleggende bruk av punktskrift.

- Generell synspedagogisk rådgiving.

Synsvansken bør være utredet av øyelege eller optiker.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med Bergen voksenopplæring ved rektor.
Telefon: 55564220
Vi holder til i Sandbrogaten 5.

e-post til: bergensskolene@bergen.kommune.no

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Skjema for melding om behov for synspedagogisk bistand