Gå tilbake til:
Du er her:
Flytende brygge i sjø

Har du planer om å bygge kai eller brygge, er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven. Bergen havn behandler søknader etter denne loven. 

Husk at tiltaket også er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og at slik søknad må sendes Plan- og bygningsetaten.

Søknad om tiltak i sjø