Gå tilbake til:
Du er her:
Flytende brygge i sjø

Har du planer om å bygge kai eller brygge, er dette søknadspliktig etter havne- og farvannsloven. Det samme gjelder graving, mudring og utfylling. Du må også søke om tillatelse for å legge ut flytebrygge og sjøledning. I Bergen er det Bergen Havn som behandler slike søknader.

Søknad om tiltak i sjø