Gå tilbake til:
Du er her:
Ladestasjon

Bergen kommune gir tilskudd til kjøp og montering av lader hjemme hos drosjesjåfører som eier eller er under anskaffelse av elektrisk drosje. 

Kriterier og retningslinjer

Kriterier for å søke

 • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
 • Tilskuddsordningen gjelder kun i Bergen kommune.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
 • Du må vente på tilsagn fra Bymiljøetaten før du bestiller eller kjøper laderen. Det vil si at søker ikke kan bestille eller kjøpe laderen før tilsagn er mottatt fra Bymiljøetaten.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er inntil 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per løyve.
 • Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til kjøp og montering av ladestasjon fremkommer. 
 • Sammen med søknaden må du legge ved dokumentasjon på drosjeløyve
 • Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.
 • Hvis løyvehaver bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn sammen med sluttrapport.

Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Slik søker du

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen. Sammen med søknaden må du legge ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til kjøp og montering av ladestasjon fremkommer. Du må også legge ved dokumentasjon på drosjeløyve.

Behandlingstid

Forventet saksbehandlingstid er 3 uker.

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Tilskudd gis etter førstemann til mølla prinsippet etter de som oppfyller kriteriene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

 

 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

Til søknadsskjema