Gå tilbake til:
Du er her:
Parkeringsplass med lademerke

Har du elbil parkerer du gratis på offentlige parkeringsplasser innenfor den makstiden som gjelder. I enkelte boligsoner må du ha sonekort for å parkere, mens det i andre soner er gratis. De samme reglene gjelder også for hydrogenbiler.

Slik fungerer elbilparkering i Bergen

Du kan i dag parkere gratis innenfor makstiden på offentlige regulerte parkeringsplasser ved parkometer og automater, ved å bruke urskive eller appen «P i Bergen» for å vise når du parkerer. Informasjon om makstid finner du på hvert parkometer/automat.

Parkering i boligsone med elbil

 • I boligsone 1 er det kun beboere med tildelt sonekort som kan stå på plassene som er skiltet med soneparkering. Både elbiler og andre besøkende må parkere på avgiftsplasser (ved parkometer/automat) innenfor makstiden som er angitt på skiltet. Disse plassene er markert med røde og blå firkanter i parkeringskartet for Bergen sentrum nedenfor (NB! Endringer kan forekomme).
 • Hvis du skal parkere i sone 2-7 må du enten ha et boligsonekort hvis du skal stå i boligsonen, eller du må stå ved et parkometer/automat innenfor makstiden som er angitt på skiltet.
 • I boligsone 8 og oppover kan du parkere gratis i boligsonene uten noen tidsbegrensning. Du trenger ikke å søke om boligsonekort hvis du har elbil. Merk likevel at på parkeringsplasser som har skilt hvor det står at parkering kun gjelder for beboere kan du ikke parkere uten at du har et gyldig sonekort.
 • Se kart over boligsonene

Kommunale parkeringsplasser (avgiftsplasser)

Eksempel på parkeringsskilt
 
 

Avgiftsplassene er parkeringsplasser ved parkometer/automat, og de er merket med røde og blå firkanter i parkeringskartet for Bergen sentrum. Avgiftsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrommene som er angitt:

 • Sorte tall: mandag–fredag
 • Sorte tall i parentes: lørdag
 • Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

 

Slik fungerer lading av elbil

 • Du kan lade alle typer ladbare kjøretøy innenfor den tidsbegrensningen som skiltet angir. MERK: Renault Zoe kan bare lades med 400 Volt vekselstrøm (AC) semihurtig lading. Slike ladere finnes på de fleste hurtigladestasjoner, i Bygarasjen og på noen kjøpesentre.
 • For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned appen «Bilkraft»
 • Se kart over ladepunkter. Kartet viser alle ladepunkter i Bergen, ikke bare kommunale.
  Kartet viser også en rekke hurtigladestasjoner som opereres av ulike private tilbydere.

Eventuelle feil ved ladestasjonene kan meldes inn via Bergen kommunes feilmeldingssystem. Velg tema «Vei og parkering» og problem «Elbil - Feil på ladestasjon»

Pris for lading

 • Dagtid, kl. 08–20: kr 10 i startpris + kr 1 per påbegynte tiende minutt, maks tre timer.
  Kveld, kl. 20–08: kr 10 i startpris + kr 1 per påbegynte tiende minutt, makspris kr 30.

Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser

 1. Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet.
 2. Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt før den går over til å lyse blått.
 3. Når du er ferdig: Stopp lading i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
 4. Koble fra ladekabelen.

Hva er mitt ansvar?

 • Når du har parkert på en automat eller et parkometer, må du bruke urskive eller på annen måte vise når du starter parkeringen.
 • Urskive kan du kjøpe hos en elbilforhandler eller hos for eksempel Biltema.
 • Ladeplasser skal du kun bruke hvis du har behov for å lade – plassene skal ikke brukes som parkering.
 • Ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller annen trafikk.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har ladet elbilen ferdig og nå vil ikke appen stoppe ladingen, hva gjør jeg?

Hvis du opplever problemer med at appen ikke vil stoppe når du er ferdig å lade, avslutter du appen og forsøker å åpne den på nytt igjen. Hvis dette ikke fungerer forsøk å avinstallere appen for så å installere appen på nytt. Får du fremdeles ikke stoppet appen ta kontakt med Bymiljøetaten: 55 56 56 90.

Se også HJELP i Bilkraft-appen dersom du opplever utfordringer med lading.

Jeg har en hybridbil, kan jeg stå på ladeplasser for elbiler?

Ja, ladbar hybridbil likestilles med elbil når den står på en ladeplass.

Jeg har fått mindre strøm enn forventet fra laderen.

Hvor mye strøm bilen får ut av laderen påvirkes av flere faktorer, blant annet temperatur på bilen, hvor mye strøm som er på batteriet når lading starter, og hvor mye effekt bilen er dimensjonert for å ta imot. I visse tilfeller kan det være lav effekt fra laderen. Dersom du mener dette er tilfellet, ta kontakt med Bymiljøetaten: 55 56 56 90.

For Zaptec-ladere: Ladingen starter ikke, ladeboksen blinker bare gult, selv om jeg har holdt brikken inntil.

Ta ut ladekabelen og sett den inn på nytt. Hold ladebrikken inntil laderen, helt til ladeboksen lyser grønt. Se også HJELP i Bilkraft-appen dersom du opplever utfordringer med lading.

Borettslaget / sameiet mitt ønsker å legge til rette for lading for beboere med elbil. Har Bergen kommune en støtteordning for dette?

I første halvår 2019 vil det bli utlyst midler til å støtte fellesinvesteringer for å etablere ladeløsninger i borettslag og sameier. Ordningen vil bli annonsert når den er klar. Følg med på kommunens nettsider.