Gå tilbake til:
Du er her:
Skilt som viser boligsone 29

Som følge av koronaviruset utsettes iverksettelse og håndheving av den reviderte boligsoneforskriften som ble vedtatt i desember fra 1. april til 1. oktober. Dette innebærer blant annet at boligsonekunder kan beholde to biler i sonen en stund til. Les mer 

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe boligsonekort. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om boligsonekort, og besøkende kan betale for parkering i app eller på parkeringsautomat.  

Slik fungerer boligsoneparkering

Boligsoneparkering er for deg som bor i en boligsone. Du søker om boligsonekort i den sonen du bor i, og kortet kan kun brukes i denne sonen.

For å søke om boligsoneparkering er det to vilkår som må være oppfylt:

 • Du må ha folkeregistret adresse i boligsonen du søker om.
  Er du student eller pendler må du legge ved bekreftelse på husleieforholdet i boligsonen. Hvis du er student må du også legge ved studentbevis/betalt semesteravgift.
 • Du må ha bil som er registrert i ditt navn. Unntak kan innvilges om du har tidfestet leie- eller leasingkontrakt fra utleie-/leasingfirma eller firmabil.

NB! 18. desember 2019 vedtok Bystyret en revidert forskrift om boligsoneparkering i Bergen. Maks antall boligsoneplasser per boenhet reduseres fra to til én. Forskriften trådte i kraft 14. februar 2020, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset er overgangsperioden forlenget til 1. oktober. Les mer om den reviderte boligsoneforskriften i egen sak. 

Når og hvor gjelder boligsonekortet?

 • Boligsonekortet gjelder for seks måneder med periodestart 1. april og 1.
  Eksempel på skilt i boligsone.
  Eksempel på skilt i boligsone.
   
  oktober. Du betaler avgiften på forhånd.
 • Boligsonekortet gjelder for den sonen som er påført kortet.
 • Boligsonereguleringen gjelder i tidsrommet kl. 08–23 på hverdager, og fra kl. 08–17 på lørdager. Den gjelder ikke på søndager, helligdager og offentlige fridager. NB! I boligsone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.
 • Boligsonekortet gjelder ikke på parkometer- og automatplasser.

Motorsykkel og moped

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Trehjul og firehjuls motorsykler må ha parkeringstillatelse.

Elbil

Med elbil kan du i dag normalt parkere gratis i boligsoner, men i enkelte soner må du likevel ha sonekort for å parkere. Se mer informasjon i innbyggerhjelpen om lading og parkering for elbil. 

NB! 18. desember vedtok Bystyret en revidert forskrift om boligsoneparkering i Bergen. Når denne trer i kraft blir det innført betaling for besøkende el- og hydrogenbiler i sone 8 til 29. Prisen blir den samme som for andre biler, som i dag er 10 kroner per time. For deg som bor i boligsonen er det fremdeles gratis med el- eller hydrogenbil, men du må registrere den. Forskriften trådte i kraft 14. februar 2020, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset er overgangsperioden forlenget til 1. oktober. Les mer om den reviderte boligsoneforskriften i egen sak. 

Slik søker du om boligsonekort

Du søker boligsoneparkering ved å fylle ut elektronisk skjema for boligsonekort. Hvis du er ny kunde må du opprette brukerprofil, om du har boligsonekort fra før logger du deg inn med din eksiterende brukerprofil.

I søknaden fyller du ut hvilken boligsone du tilhører og registreringsnummer på bilen. Du må legge ved kopi av vognkort og legitimasjon, for eksempel førerkort.

Når får jeg boligsonekortet? Sone 1 til 7

Sonekortet blir sendt etter at betaling er registrert. Det tar ca. en uke fra du søker om boligsonekort til du har gyldig sonekort klart til bruk. Vær oppmerksom på at boligsonekortet ikke er gyldig før du har plassert det i frontruten på bilen. Du har ansvar for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort. Boligsonekortet er kun gyldig for det kjøretøyet det er utstedt til og for den sonen som er oppgitt i søknaden.

Elektronisk boligsonekort i sone 8 til 29

Merk at det er oblatfri boligsoneparkering for sone 8 til 29. I disse sonene er det tradisjonelle boligsonekortet erstattet av en elektronisk boligsonetillatelse knyttet opp mot bilens registreringsnummer. Bymiljøetaten kontrollerer tillatelsen ved å skanne registreringsnummeret på bilene.

Midlertidig bosatte

Er du student eller pendler? Da må du legge ved leiekontrakt, kvittering på betalt strøm/bredbånd/telefon eller lignende for å dokumentere boforholdet. Hvis du er student må du også legge ved studentbevis og kvittering på betalt semesteravgift.

Firma

For å søke om boligsonekort må firmaet være registrert i Brønnøysundregisteret og ha forretningsadresse i boligsonen. Hvis firmaet ønsker å søke om boligsoneparkering, må firmaet levere dokumentasjon som viser at firmaet har et reelt behov for boligsonekort i sonen, samt dokumentasjon på at bilen er registrert på firmaet.

NB! Firma kan ikke kjøpe boligsonekort for boligsone 1.

Hva er mitt ansvar som eier av boligsonekort?

 • Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort.
 • Det er ditt ansvar å påse at du har betalt, slik at det er gyldig til periodestart og at opplysninger du har oppgitt i søknaden er riktige.
 • I henhold til Vegtrafikkloven er det din plikt å følge med på skilting i gaten der du parkerer.

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ringe Bymiljøetaten på tlf. 55 56 56 90. 

Gjesteparkering i boligsoner

Boligsoneregulering gjelder fra kl. 08 til 23 mandag til fredag, og fra kl. 08 til 17 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. Innenfor disse tidspunktene kan du også som besøkende parkere i noen av boligsonene uten boligsonekort. Det er ulike regler for de ulike boligsonene:

 • I boligsone 1 (Sentrum) er det kun beboere med boligsonekort som kan parkere. Reguleringen gjelder hele døgnet. Det er unntak for personer som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort).
 • I boligsone 2-7 kan gjester kjøpe midlertidig parkeringstillatelse fra automat på Nøstetorget (se plassering i kart nedenfor), eller parkere ved parkometer eller automat. Automaten på Nøstetorget forsvinner når revidert boligsoneforskrift trer i kraft i 2020. Forskriften trådte i kraft 14. februar, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset er overgangsperioden forlenget til 1. oktober. Automaten på Nøstetorget blir derfor stående til det. 
 • I boligsone 8-29 kan du parkere ved å betale med appen "Parkering i Bergen" eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i.
 • Merk at ved skilt hvor det står at parkering kun gjelder for beboere kan du ikke parkere uten at du har et gyldig sonekort.
 • Mer detaljer om hvordan du betaler i de ulike boligsonene finner du i boligsonekartet.

NB: Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Pris for gjesteparkering

Oversikt over priser og betaling for besøksparkering finner du på nettsiden Parkering i Bergen.

Automaten på Nøstetorget forsvinner 1. oktober 2020.
Automaten på Nøstetorget forsvinner 1. oktober 2020.
 

 

Oversikt over boligsoner og priser

Bergen har i dag 20 boligsoner, og flere er planlagt de neste årene.  Ved innføring av nye boligsoner blir beboerne i sonen varslet ca. én måned i forkant av oppstart. 

Pris for boligsonekort
 

6-månederskort:

 • Boligsonekortet gjelder for seks måneder og fornyes innen 1. april og 1. oktober. Avgiften betales på forskudd. Du er ansvarlig for at kjøretøyet til enhver tid har gyldig boligsonekort.
 • For beboere i sone 1-8: bil nummer en koster kr 2640,-, bil nummer to koster kr 3960,-
 • For beboere i sone 12-29: bil nummer en koster kr 1980,-, bil nummer to koster kr 2970,-
 • For firma kr 4200,-

Fakturaoversikt:

Som innlogget i Parka har du full oversikt over alle fakturaene/betalingsanmodningene som vi har sendt ut:

Pris for besøksparkering


Sone 1:

Skal du besøke sentrum anbefaler vi at du bruker Klostergarasjen eller Bygarasjen. Gateparkering er kun mulig ved automat eller parkometer, og makstid for parkering varierer mellom én til to timer.  Dette betales med Appen «P i Bergen» eller på automat/parkometer i gaten.

Besøksparkering i sone 2 til 7:

 • Døgnkort: kr 100,-
 • Ukeskort: kr 400,-

Du kan kjøpe midlertidig parkeringstillatelse for besøkende i sone 2-7 på automat ved sykkelparkeringshuset på Nøstetorget. Her må du minimum betale for ett døgn, men du kan også kjøpe billett for to og tre døgn, eller ukeskort. Billetten er gyldig fra det tidspunktet den blir kjøpt. Billetten kan ikke brukes på parkometer- og automatplasser.
NB! Automaten på Nøstetorget forsvinner når revidert boligsoneforskrift trer i kraft i 2020. Det vil da ikke lenger være mulig å kjøpe døgnkort og ukeskort. Forskriften trådte 14. februar 2020, med en overgangsperiode frem til 1. april. Som følge av koronaviruset er overgangsperioden forlenget til 1. oktober, så automaten på Nøstetorget blir stående til det. 

Du kan også parkere på avgiftsplasser (ved automat/parkometer) enkelte plasser i sonen, men da må du betale med appen "P i Bergen" eller på automat/parkering i gaten. Da er det en maks parkeringstid på 2 timer.

Dersom automaten på Nøstetorget er i ustand må du finne et annet lovlig parkeringsalternativ (i parkeringshus eller på avgiftsplass).

El-biler må ha boligsonekort for å parkere i boligsone 2-7.

Besøksparkering i sone 8–29:

Pris for besøksparkering i sone 8–29 er kr 10 per time og kr 150 per døgn. Billett kjøpes i appen "P i Bergen" eller på parkeringsautomat i sonen. Automatene er plassert på følgende steder:

 • Sone 8: Mulen/Persenbakken ved endestopp til Mulebussen
 • Sone 8: Amalie Skrams vei ved Norsk Lærerakademi
 • Sone 12: Gyldenprisveien og Bøhmergaten
 • Sone 16: Vis a vis Fløibanens stasjon i Fjellveien
 • Sone 16: I krysset Ole Irgens veg og Skansemyrsveien
 • (Det er ingen automat i sone 17)
 • Sone 18: I venstre del av snuplass for buss i Starefossveien
 • Sone 20: I krysset Stemmeveien og Bjørndalen ved Trafo-kiosk
 • Sone 21: I krysset Årstadgeilen og Fløenbakken
 • Sone 24: Søndre Skogveien
 • Sone 25: Jonas Lies vei mellom Årstad Kirke og Klaus Hanssensvei
 • Sone 26: St.Olavs vei ved Haukelandshallen
 • Sone 28: Foran Studentsamskipnaden sitt hus i Fridalsveien 22
 • Sone 29: Svaneviksveien ved nr. 1

El-biler parkerer i dag gratis i boligsonene 8-29. Her er det ingen begrensning på tid. Når revidert boligsoneforskrift trer i kraft i starten av 2020, vil besøkende elbiler som ikke tilhører sonen også måtte betale. 

Ofte stilte spørsmål

Hvilke tidspunkt gjelder boligsoneparkering? 

I boligsonene er det fra mandag til fredag avgift fra kl. 08.00 til kl. 23.00, og fra kl.08.00 til kl. 17.00 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene. I sone 1 gjelder reguleringen hele døgnet, alle årets dager.

Hva gjør jeg hvis jeg kjøper ny bil?

Hvis du har byttet bil og bor i boligsone 1 til 7 må du få nytt boligsonekort. Det raskeste er å møte opp på vårt kundesenter. Vi lager nytt sonekort til deg mens du venter. Husk å ta med gammelt boligsonekort og vognkort på ny bil. Ekspedisjonsgebyr kr 50,-. Hvis du selger bilen din uten å kjøpe ny bil, må du levere inn boligsonekortet innen 8 dager. 

Hvis du bor i boligsone 8 og oppover tar du kontakt med kundesenteret per telefon eller e-post, da disse oblatene er elektroniske. E-post: boligsone@bergen.kommune.no. Telefon: 55 56 56 90

Kan jeg parkere med tilhenger i boligsonen?

Tilhengere kan kun parkere i boligsonen dersom den er festet til en bil med en gyldig boligsoneavtale. Det utstedes ikke parkeringstillatelser til campingvogner og tilhengere.

Jeg har levert bilen på verksted og fått låne en bil, hva gjør jeg nå?

Hos kundesenteret til Bymiljøetaten i Johannes Bruns gate 12 kan du få utstedt nytt  boligsonekort. Pris kr 50. Husk å ta med gammelt boligsonekort og vognkort på leiebil. Dette gjelder for boligsone 1 til 7. Hvis du bor i boligsone 8 til 29 tar du kontakt med kundesenteret per telefon eller e-post da disse oblatene er elektroniske. E-post: boligsone@bergen.kommune.no. Telefon: 55 56 56 90

Jeg har flyttet til en annen boligsone, hva gjør jeg nå?

Flytter du til en annen boligsone og fortsatt ønsker boligsoneparkering må du komme innom vårt kundesenter i Johannes Bruns gate 12 med sonekortet og kvittering på flyttemelding. Du må melde adresseforandring senest 8 dager etter flytting. Vi vil skrive ut et nytt sonekort til deg, ekspedisjonsgebyr kr 50. Dette gjelder for deg som bor i sone 1-7. Bor du i sonene som har elektronisk boligsonetillatelse (sone 8 og oppover) holder det å ta kontakt med vårt kundesenter per telefon eller e-post. 55 56 56 90 / boligsone@bergen.kommune.no.

Ønsker du ikke lenger å ha sonekort kan du sende det i retur til Bymiljøetaten. I de boligsonene som er oblatløse (sone 8 til 29) kan du sende oppsigelsen til boligsone@bergen.kommune.no
 

Jeg har glemt brukernavnet/passordet for å logge meg inn i publikumsportalen, hva gjør jeg?

Skriv inn telefonnummer eller e-postadresse under «Glemt bruker-ID/PIN-kode». Du vil da få en e-post eller melding med ditt brukernavn og passord.

Kan jeg stanse i boligsone for av- eller pålessing?

Lovverket skiller mellom stans og parkering. Kortest mulig stans for av- eller pålessing er ikke en parkering, men en stans. Det betyr at dersom du for eksempel skal flytte, kan du stanse  i boligsoner og på strekninger som er regulert med "parkering forbudt" (skilt 372) mens det pågår av- eller pålessing.

Det er ikke noen begrensninger i tidsbruk, men stansen skal være kortest mulig, jf.Trafikkreglenes § 1.1.k. Det kan også stanses i boligsoner på samme premisser.

Må jeg ha boligsonekort hvis jeg har motorsykkel? 

Tohjuls motorsykler og mopeder trenger ikke parkeringstillatelse. Trehjul og firehjuls motorsykler/moped må ha parkeringstillatelse.

Når er boligsoneavtalen gyldig?

Boligsoneavtalen er først gyldig når Bymiljøetaten har registrert innbetalingen.  Betaler du i nettbank kan det ta 1 til 3 virkedager før vi har mottatt betalingen.

Hvordan sier jeg opp boligsoneavtalen?

Boligsone 1-7: Dersom du ønsker å si opp boligsoneavtalen så må du returnere boligsonekortet til Bymiljøetaten. Du kan sende det i posten eller levere det til kundesenteret i Johannes Bruns gate 12. Postadressen er Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. 

Boligsone 8 til 29: Bor du i boligsonene med elektronisk tillatelse (sone 8 til 29), tar du kontakt med vårt kundesenter på e-post eller telefon for å si opp avtalen. E-post: boligsone@bergen.kommune.no. Telefon: 55 56 56 90

Vi refunderer for hele gjenstående måneder.

Er "Parkering i Bergen" og "P i Bergen" samme appen?

Ja, det er den samme appen. Etter nedlasting vil "P i Bergen" vises under appen, grunnet lengden på navnet. "P i Bergen" er en nødvendig forkortelse. 

Hvor kan jeg finne kopi av mine betalingsanmondninger og fakturaer?

De kan du finne på publikumsportalen

Oppsigelse av boligsoneavtale

Boligsone 1-7: Dersom du ønsker å si opp boligsoneavtalen, må boligsonekortet returneres til Bymiljøetaten. Du kan sende det i posten eller levere det til kundesenteret i Johannes Bruns gate 12. Postadressen er Bymiljøetaten, postboks 7700, 5020 Bergen. 

Boligsone 12 til 29: Bor du i sone 12 til 29, tar du kontakt med vårt kundesenter på e-post eller telefon for å si opp avtalen. E-post: boligsone@bergen.kommune.no. Telefon: 55 56 56 90

Boligsoneparkering, elektronisk søknadsskjema