Gå tilbake til:
Du er her:

Når du skal utføre arbeid på offentlig vei og gategrunn må du søke Bergen kommune om tillatelse. Hensikten er at arbeidene gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Fyll ut søknadskjemaet og send det som vedlegg på e-post til arbeidstillatelse@bergen.kommune.no

Søknadsskjema om arbeidstillatelse-kommunal veg og gategrunn [557.73 kB]

I emnefeltet må du skrive om søknaden gjelder graving eller ikke, og navnet på veien søknaden gjelder for. Eksempel: Søknad om arbeidstillatelse m/graving - Neumanns gate.

Kriterier for arbeidet

Arbeidet skal utføres i tråd med kravene i Statens vegvesen sin håndbok N301 og Bergen kommune sin lokale veileder:

 

Fra 1. juni 2019 gjelder følgende satser for søknadsbehandling og kontroll i forbindelse med legging av ledning i eller nær offentlig vei:

  • Utstedelse av tillatelse til legging av ledning: kr 2000
  • Utstedelse av arbeidstillatelse: kr 1200
  • Arbeidstillatelse, kontroll (per gang): kr 1200
  • Arbeid utover oppgaver som gjøres i forbindelse med søknadsbehandling og kontroll (timepris): kr 550 per time

Arbeid som krever arbeidsvarsling


Satsene for arbeidstillatelse og kontroll gjelder også for:

  • Veimyndighetens kostnader i forbindelse med arbeid som krever arbeidsvarsling, men som ikke gjelder legging eller flytting av ledninger.
  • Forvaltningsmyndighetens kostnader i forbindelse med gravearbeid og annet arbeid i kommunale byrom og parker, som krever arbeidsvarsling og kontroll.