Gå tilbake til:
Du er her:
Fartsdemper

Du kan søke til Bymiljøetaten om å få etablert fartsdempende tiltak, som fartshumper, skilting eller andre fartsdempende tiltak. Fartshumper legges i veier hvor myke trafikanter ferdes og fartsnivået er høyt i forhold til fartsgrensen.

 

Slik søker du om fartsdempende tiltak

Elektronisk søknadsskjema finner du her.    

 I skjemaet angir du følgende:

  • Navn på veg.
  • Beskrivelse av sted og situasjon.
  • Begrunnelse for søknad.
  • Eventuelle relevante vedlegg, for eksempel kartutsnitt og bilder.

Du får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Saksbehandlingstiden er for tiden 20–24 uker.

Saksbehandlingen av søknad om fartsdempende tiltak er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke klages på. Hvis forholdene endrer seg etter at søknaden er behandlet kan søknaden bli revurdert.

Lover og regler

Bymiljøetaten benytter Statens vegvesens håndbok for fartsdempende tiltak som grunnlag for hvor og hvordan tiltakene utformes. Håndboken gir blant annet dimensjoner for fartshumper ut fra ulike hastigheter, kriterier for fartshumper i bakke og hensyn til busstrasé.

Personvernerklæring

For å kunne behandle søknad om fartsdempende tiltak har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk på arbeidet som utføres i det offentlige rom ved avvik. Opplysningene vil lagres i fem år.

Data kan bli lagret i fagsystem som leveres av tredjepart, men vil ikke brukes av tredjepart til andre formål. Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombudpersonvernombud finner du på Bergen kommunes nettside om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

 

Søk om fartsdempende tiltak