Gå tilbake til:
Du er her:

Etikk og verdier

Åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert er Bergen kommunes grunnleggende verdier.

Åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert

Disse verdiene skal gi retning til arbeidet vi gjør og hvordan vi løser kommunes samfunnsoppdrag. Med 17 000 ansatte innen et bredt spekter av tjenesteområder, vil det være stor variasjon i hva de ulike medarbeiderne legger i verdiene. Kommunen arbeider for at verdigrunnlaget er gjenstand for diskusjon og utvikling i organisasjonen. Ett av målene i HR-strategien er at alle resultatenheter skal jobbe aktivt med verdiene.

Etikk i hverdagen

Bergen kommune forvalter fellesskapets midler og er avhengig av et godt omdømme og tillit fra dem som møter oss. Det er viktig at kommunen opptrer skikkelig i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for at redelighet, ærlighet og åpenhet skal kjennetegne virksomheten. Alle plikter å overholde lover, forskrifter, avtaler og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Dette er oppsummert i en etisk standard for kommunen. Ansatte har rett til og ansvar for å si fra om uetiske forhold i virksomheten. Dette bør helst skje via lederne i egen organisasjon, men det er også utviklet rutiner for varsling til en varslingsgruppe i tilfeller dette skulle være nødvendig.