Gå tilbake til:
Du er her:

Utviklingsmuligheter

Bergen kommune ønsker at ansatte skal utvikle seg faglig og personlig når de jobber hos oss. Det finnes en rekke tilbud om kurs og opplæring for ansatte. Noen kurs er rettet spesielt mot ledere, andre er for ansatte uavhengig av nivå i organisasjonen.

De ulike sektorene, som skole, helse og byutvikling, har ulike tilbud rettet mot fagfolk innen sine felt. Bergen kommune som konsern har opplæringstilbud innen områder som for eksempel HR (personal, organisasjon og ledelse), HMS, IKT, økonomi og innkjøp.

Eksempler på kompetanseutvikling i Bergen kommune:

  • Basisledelse er samletittel for obligatorisk kursrekke for nye ledere med personalansvar. Kursene dekker blant annet jus, økonomistyring, verdier og HR-strategi, ledelse. Etter hvert vil det bli et eget opplegg rettet mot resultatsenhetsledere.
  • Lederskolen er en utdanning på 30 studiepoeng over tre semester (ca. 1,5 år) ved NHH. Det første kullet startet opp våren 2012. Byrådsavdelingene har selv ansvar for opptak til deres tildelte plasser; totalt er det 24 deltakere per kull.
  • Lederutdanning for ansatte med innvandrerbakgrunn er en utdanning på 45 studiepoeng på bachelornivå. Foreløpig er det ett kull studenter som følger dette opplegget.
  • Enkeltkurs for ledere
  • Enkeltkurs for ansatte
  • Kompetanseheving for verneombud
  • Norskundervisning for ansatte med annet morsmål enn norsk