Gå tilbake til:
Du er her:

Trenger du personell?

Er du leder i Bergen kommune og har behov for ekstra bemanning i forbindelse med Korona-utbruddet, melder du behovet inn til din etat.

Det er kun ledere i Bergen kommune som kan bestille ekstra bemanning fra Korona bemanningssenter. Oversikt over kontaktpersoner i etatene finnes på Korona bemanningssenter sin side på Allmenningen.

Etaten melder behovet videre til Korona bemanningssenter. 

 Etaten må vite følgende:    

  • Dine kontaktopplysninger, samt en stedfortreder  
  • Hvilken periode trenger du ressurser?  
  • Hvilken kompetanse trenger du?  
  • Har arbeidsplassen spesielle behov, noe vi bør vite?