Gå tilbake til:
Du er her:

Alle søkere til ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende elektronisk søknad til aktuell stilling.

Se våre ledige stillinger

CV blir lagret. Du kan endre den og bruke den igjen senere. Husk å oppgi kontaktinformasjon i CV-en som mobilnummer.

I søknaden skriver du et kortfattet svar på det som annonsen spør etter. Legg gjerne ved attester, vitnemål og annen dokumentasjon som kan være nyttig når du skal vurderes for stillingen.

Kravene til kvalifikasjoner i utlysningsteksten er utgangspunkt for å velge ut aktuelle kandidater til stillingen.

Utdanning fra utlandet skal alltid være godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Dersom det er krav om godkjent autorisasjon i stillingen, ber vi om at du oppgir ditt HPR-nummer.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte kontaktpersonen som er oppført i annonsen.

Du skal alltid få bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din.

Særskilt vurdering

Søkere kan be om å bli særskilt vurdert på bakgrunn av:

  • innvandrerbakgrunn
  • nedsatt funksjonsevne

Dette gir ingen fortrinnsrett til ansettelse i stillingen, men en mulighet til å presentere seg i intervju til stillingen. Dersom flere kvalifiserte søkere ber om særskilt vurdering, er det den den best kvalifiserte som får mulighet til å presentere seg.

Språk

I de aller fleste stillinger i kommunen er det krav om at søkere kan og kan gjøre seg forstått på norsk, både muntlig og skriftlig. I noen stillinger er det særskilte krav om norskkunnskaper.

Utenlandske statsborgere, se https://www.bergen.kommune.no/jobb/utenlandsk-jobbsoker