Gå tilbake til:
Du er her:

Språk- og arbeidspraksis

Gjennom Arbeidsinkludering får arbeidssøkere i alderen 18-67 år mulighet til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, knytte kontakter og få en god referanse.

Det finnes mange skikkede og motiverte jobbsøkere som står utenfor arbeidslivet. I dagens arbeidsmarked kan det være vanskelig å nå opp i konkurransen om å få jobben, særlig dersom man mangler utdannelse, tilstrekkelige språkkunnskaper og/eller relevant arbeidserfaring. Gjennom en målrettet, styrkebasert og koordinert praksis ønsker vi å gi disse en mulighet.

Språkpraksis

Språkpraksis er et tiltak for deg som har et lavere norsk språknivå (under B1). Gjennom språkpraksis får du mulighet til å utvikle deg språklig samtidig som du får konkret arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

Arbeidspraksis

Arbeidspraksis er et tiltak for deg som ønsker å opparbeide deg arbeidserfaring for å styrke mulighetene dine på arbeidsmarkedet. Gjennom arbeidspraksis vil du få erfaring fra de ordinære arbeidsoppgavene i det yrket du er interessert i. Tiltaket kan også brukes for å prøve ut om en yrkesretning passer for deg eller for å kartlegge egen arbeidsevne.

Fagområder

Arbeidsinkludering samarbeider med en rekke resultatenheter i Bergen kommune og praksisplassene våre kan dermed være like varierte som arbeidsområdene i kommunen. Vi har dog størst mulighet for praksis innenfor skole, barnehage og sykehjem.

Klikk deg inn på vår tjenestebeskrivelse for å søke og få mer informasjon.

Les mer: