Seniorarkitekt - Byarkitekten
Byforming, overordnete planer, områdeplaner og detaljreguleringsplaner, arkitektur og menneskerettigheter - Building Dignity

Mobiltelefon:
90953380
E-post:
Celine.Blancbergen.kommune.no