Seniorarkitekt - Byarkitekten
Landskapsarkitektur, byrom, gater og uterom, blågrønne strukturer, universell utforming

Mobiltelefon:
99736367
E-post:
Ingvild.Nessebergen.kommune.no