Utredninger

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018

Bergens første handlingsplan mot støy ble vedtatt av bystyret i januar 2015. Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018 bygger på støykartlegging og -planer fra Avinor, Jernbaneverket, Statens vegvesen/Bergen kommune(offentlige veger) og Bergen og Omland havnevesen.

Arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen

Arkitektur- og byformingspolitikk for Bergen 2011-2017 ses i sammenheng med kommunens strategiske byutviklingspolitikk og er en invitasjon til debatt om sentrale spørsmål om kvalitet i våre fysiske omgivelser.

Barnetråkkregistrering

Bergen kommune har i forbindelse med områdesatsingsprosjekt og større planarbeid gjennomført barnetråkkregistreringer.

Prosjektet Gangforbindelser til Bybanen

Etat for plan og geodata har kartlagt gangforbindelser til bybanestoppene i tre etapper; 1. Kronstad til Nesttun, 2. Nesttun til Rådal og 3. Råstølen til Flesland.

  • DEL PÅ:

Planarkiv

Bergen kommunes arealplaner med bestemmelser:
Gå direkte til digitalt planregister
Les veileder til planregisteret