Gå tilbake til:
Du er her:

Utredninger

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018

Bergens første handlingsplan mot støy ble vedtatt av bystyret i januar 2015. Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Arkitektur- og byformingsstrategi i for Bergen

Bystyret vedtok arkitektur- og byformingsstrageien Arkitektur+ for Bergen den 20.juni 2019.

Barnetråkkregistreringer

Bergen kommune har i forbindelse med områdesatsingsprosjekt og større planarbeid gjennomført barnetråkkregistreringer.

Prosjektet Gangveger til Bybanen

Plan- og bygningsetaten har kartlagt gangforbindelser til bybanestoppene i tre etapper: 1. Kronstad til Nesttun, 2. Nesttun til Rådal og 3. Råstølen til Flesland.