Gå tilbake til:
Du er her:

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018

Bergens første handlingsplan mot støy ble vedtatt av bystyret i januar 2015. Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Planen gir en kort oversikt over støyregelverket og kommunens støyoppgaver, og omtaler Bergen kommunes egen støypolitikk og hvordan støy påvirker helse, trivsel og læring. Den identifiserer park- og rekreasjonsområder i Bergen sentrum og Bergensdalen sør til Nesttun som etter definisjonen er stille områder pr i dag, og foreslår tiltak for å videreutvikle og bevare stille områder.

Handlingsplanen skal rulleres hvert 5. år.