Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon: Christine Hvidsten

Kommuneplanens arealdel (KPA) rulleres

KPA2018 skal vedtas i bystyret 19. juni.

Kommuneplanens arealdel viser kommunens arealpolitikk. 28. mars 2019 la byrådet frem forslag til KPA2018.

Se egen temaside om rulleringen