Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplaner for Bybanen

Bystyret besluttet i 2010 at det skal etableres et bybanenett som skal være hovedstammen i byens kollektivsystem. Bergen kommune er planmyndighet og har ansvaret for å utarbeide reguleringsplaner for Bybanen.

Her finner du videre informasjon og dokumenter knyttet til Bybanen til Åsane og Fyllingsdalen

Se også Miljøløftets nettside for informasjon om Bybanen til Åsane