Gå tilbake til:
Du er her:
Nygårdstangen, 3D. Illustrasjon: Bergen kommune.

Reguleringsplan for Nygårdstangen

Planen omfatter arealet fra Smålungeren til Store Lungegårdsvann, mellom Jernbanen og Vestre Strømkai.

Revidert reguleringsplan for Nygårdstangen ble behandlet i bystyret 25.10.2017. Siden det var skjedd overlappende planvedtak for naboområder etter fagavdelingens anbefaling fra september 2015, vedtok bystyret flere nødvendige justeringer. En av justeringene omfatter også vedtatt naboplan, og må derfor behandles som reguleringsendring.

Når byrådet har gjort vedtak, vil planen bli kunngjort.

Opprinnelig planbeskrivelse og konsekvensutredning fra september 2015 gir helhetlig oversikt.