Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon: Asplan Viak

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken samtidig som den ivaretar dagens øvrige sentrumsfunksjoner.

Arbeidet starter 23. april 2019, og i mai 2020 åpner gaten igjen.

Endret kjøremønster

I denne perioden blir Olav Kyrres gate stengt for bil- og busstrafikk, og det blir trafikale endringer i tilstøtende gater. Busstopp blir flyttet, og kjøremønster for kollektivtrafikk blir endret. Rundt 35 busslinjer må flytte til andre holdeplasser i sentrum. Fremkommeligheten for syklende og gående skal ivaretas i hele anleggsperioden.

Se skyss.no for full oversikt over endringene i bussrutene.

Dette skal gjøres

Den travle gaten er i dag preget av setningsskader. Det er også trangt og uoversiktlig for busser og gående. Gjennom opprustingen skal fortausbreddene økes slik at det blir bedre både for dem som venter på bussen og forbipasserende.

Kantstein vil bli hevet slik at man kan gå rett inn på bussen uten trinn, og det vil bli ledelinjer for synshemmede. Det blir nytt rullevennlig dekke i kjørebanen på 1,5 meter i hele gatens lengde på den siden som vender mot Byparken.

Det skal legges nye varmekabler i deler av fortauene. Det blir fremdeles brostein i gaten, og mest mulig av dagens brostein skal brukes om igjen.

Opprustingen av Olav Kyrres gate er finansiert gjennom Miljøløftet.