Gå tilbake til:
Du er her:

Arna-Vågsbotn-Klauvaneset

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for de to vegstrekningene Arna-Vågsbotn og Vågsbotn-Klauvaneset.

Begge delprosjektene er med i Nasjonal transportplan 2018-29. Prosjektet inngår som del av Ferjefri E39 Trondheim-Kristiansand. Strekningen Arna-Vågsbotn inngår også som en del av fremtidig Ringveg øst i Bergen.

Det skal utarbeides én kommunedelplan for hele strekningen Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.

I samsvar med byrådets vedtak 16. mai 2019 skal høringsutkast til Planprogram og tilhørende høringsutkast til silingsrapport legges ut til offentlig ettersyn.

Lenke til kunngjøringen kommer når den er klar.