Gå tilbake til:
Du er her:

Digitalt planregister

Er du førstegangsbruker av digitalt planregister, kan du lese en brukerveiledning her.

Slik gjør du oppslag i planarkivet:

Enkeltsøk
Kjenner du plannavn, saksnummer eller planid/plannummer for en plan? Da kan enkeltsøk benyttes. Alle ulike planstatuser kan benyttes.


Avansert søk
Her er det mulig å definere avgrensninger i søket, for eksempel kun søke på gjeldende reguleringsplaner med hendelser den siste måneden.


Matrikkelsøk
Er en bestemt eiendom berørt av en plan? Dette finner du enklest svar på ved å benytte matrikkelsøket. Avviste/utgåtte planer gir ikke treff i dette søket.


Resultat av søket
Planer under arbeid er vist med svart tekst, gjeldende planer med grønn tekst og avviste/ utgåtte planer med rød tekst. Velg fra listen ved å klikke på den ønskede planen.


Vindu for plandetaljer
I dette vinduet er det blant annet et kartvindu som viser med mørk blå skravering hvilket geografisk område planen har gyldighet for i dag. Ofte er situasjonen slik at bare en mindre del av en eldre plan gjelder, fordi deler av planen er erstattet av nyere planer.


Fra planarkivet er det opprettet lenker mot kommunens karttjeneste:

Lenke til saksinnsynssystemet for plan- og byggesaker finner du ved å trykke på lenkeikonet ved siden av saksnummeret. Kun saker med oppstart fra år 2000 og fremover finnes her. Dersom du er interessert i eldre saker, ta kontakt med kundesenteret i Johannes Bruns gate 12, tlf. 55 566310 eller på e-post til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Detaljene om den aktuelle planen er knyttet til disse fanene, her er det vist hvilke dokumenter som finnes: