Gå tilbake til:
Du er her:

Politisk behandling

Politisk behandling av arealplaner

En arealplanprosess består av flere faser og kan startes opp av det offentlige eller av private. Alle berørte parter skal ha god tilgang til informasjon og mulighet til å påvirke.

Les mer

Slik kan du påvirke

I forbindelse med utarbeidelse av en arealplan etter plan- og bygningsloven er alle interesserte i henhold til lovverket gitt anledning til å søke å påvirke i to av planfasene.

Les mer