Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder private planforslag

Oversikt over planprosessen

Her finner du informasjon om de ulike fasene ved behandling av private forslag.

(18.08.2017)

Gebyr

Her finner du kommunens gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag.

(05.02.2018)

Oppstartsmøte

Her finner du veiledning om bestilling og forberedelser til oppstartsmøte.

(19.01.2018)

Kunngjøring av oppstart

Her finner du nærmere veiledning om kunngjøring av oppstart privat detaljregulering.

(18.08.2017)

Prinsippsak om planforespørsel

Her finner du informasjon om behandling av planforespørsel og prinsippsak i forbindelse med oppstartsmøte.

(18.08.2017)

Innsending av forslag til planprogram

Her finner du veiledning om planprogram og konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

(18.08.2017)

Undervegsmøte

Her finner du veiledning om bestilling og forberedelser til undervegsmøte.

(18.08.2017)

Komplett planforslag

Her finner du veiledning og maler for innsending av komplett planforslag. Dette omfatter blant annet kravspesifikasjon / sjekkliste.

(08.08.2017)

Maler for tittelfelt og tegnforklaring

Her finner du maler for tittelfelt og tegnforklaring i plankart.

(18.08.2017)

Merknadsmøte (Etter offentlig ettersyn)

Her finner du informasjon om merknadsmøte som holdes etter offentlig ettersyn for oppsummering av merknader og uttalelser.

(18.08.2017)

Begrenset høring

Her finner du informasjon om begrenset høring etter offentlig ettersyn.

(18.08.2017)

Mindre reguleringsendringer

Her finner du nærmere veiledning om mindre reguleringsendringer.

(18.08.2017)

Nyttige lenker

Her finner du lenker med informasjon og veiledning som er aktuelle ved behandling av private forslag til detaljregulering.

(18.08.2017)