Gå tilbake til:
Du er her:

Veileder private planforslag

Oversikt over planprosessen

Her finner du informasjon om de ulike fasene ved behandling av private forslag.

(18.08.2017)

Oppstart av reguleringsarbeid

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

(04.06.2018)

Gebyr

Her finner du kommunens gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag, samt skjema for gebyrgrunnlag.

(03.05.2018)

Kunngjøring av oppstart

Her finner du veiledning om kunngjøring og varsling i oppstartsfasen av et reguleringsarbeid, i tillegg til liste over offentlige og private høringsinstanser.

(04.06.2018)

Prinsippsak om planforespørsel

Her finner du informasjon om behandling av planforespørsel og prinsippsak i forbindelse med oppstartsmøte.

(18.08.2017)

Innsending av forslag til planprogram

Her finner du veiledning om planprogram og konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

(18.08.2017)

Undervegsmøte

Her finner du veiledning om bestilling og forberedelser til undervegsmøte.

(18.08.2017)

Komplett planforslag

Her finner du veiledning og maler for innsending av komplett planforslag. Dette omfatter blant annet kravspesifikasjon / sjekkliste.

(03.05.2018)

Maler for tittelfelt og tegnforklaring

Her finner du maler for tittelfelt og tegnforklaring til plankart.

(25.05.2018)

Merknadsmøte (Etter offentlig ettersyn)

Her finner du informasjon om merknadsmøte som holdes etter offentlig ettersyn for oppsummering av merknader og uttalelser.

(18.08.2017)

Begrenset høring

Her finner du informasjon om begrenset høring etter offentlig ettersyn.

(18.08.2017)

Endringer ved forenklet prosess (mindre endringer)

Her finner du veiledning om reguleringsendringer ved forenklet prosess, tidligere kjent som mindre endringer.

(04.05.2018)

Nyttige lenker

Her finner du lenker med informasjon og veiledning som er aktuelle ved behandling av private forslag til detaljregulering.

(04.06.2018)