Gå tilbake til:
Du er her:

Reguleringsplan Vågen, kaiene og Bryggen

Reguleringsplan for Vågen, kaiene og Bryggen omfatter området rundt indre del av Vågen, fra Rosenkrantztårnet, Øvregaten, Vetrlidsallmenningen, Torget, Strandkaien ut til Holbergsallmenningen.

Planen skal primært ivareta behovet for en buffersone rundt verdensarvstedet Bryggen og gi nødvendig vern, sikring og presentasjon av dette. Planen skal også ivareta hele spekteret av tema som knytter seg til denne innholdsrike, historiske og verdifulle sentrumskjernen.

Planområdet er ikke bare byens viktigste, men har også betydning i nasjonal og internasjonal sammenheng. Planen følger opp overordnede omlegginger av havnefunksjonene og trafikksystemet i sentrum der trafikkavlastning og publikumsorienterte aktiviteter er viktige mål.

Planforslaget er et langsiktig styringsverktøy som gir rammer for enkelttiltak i bygningsmiljøet og delplaner for opparbeiding av byrommene. Planen fastlegger maksimale grenser for bygg på kaiene og Fisketorget.

Reguleringsplan Vågen, kaiene og Bryggen bilde
Pogramskisse,reguleringsplan Vågen,kaiene og Bryggen
 

 

Gå til planarkivet

 

 

Fakta:

Bergen Bystyre vedtok planen enstemmig i møte 11.12.2006.

Plannr 1604 00 00

 

 

Flere artikler