Gå tilbake til:
Du er her:
Bergenskart
Bilde: Elisabeth Langeland Matre

Bergenskart

Kart over Bergen finner du via Bergenskart. Her får enkel tilgang til kommunens kartdata i plansaker, eiendomssaker og byggesaker. Ny og forbedret løsning ble lansert 16. september 2020.

Karttjenestene på www.bergenskart.no  inneholder blant annet plandata som godkjente regulerings- og arealplaner (plankart), godkjente byggesaker (byggesakskart) og eiendomsinformasjon som kvalitet på eiendomsgrenser (eiendomskart).

Mer informasjon om kartmenyene finner du i hvert enkelt kart. 

Flere temakart

På nettsiden finner du også parkerings- og kulturmiljøkartene, samt kartet som er en del av kommunedelplan for overvann 2019-2029, og samling av historiske kart og flyfoto.

I tillegg, inneholder bergenskart.no kartfortellinger om mål, strategi og føringer for byutvikling.

Mer informasjon om kartmenyene finner du i hvert enkelt kart. 

OBS! Utskrifter fra bergenskart.no kan ikke brukes som saksvedlegg i byggesaker, delesaker og plansaker.