Autogården, inngangen i Johannes Bruns gate 12

Redusert kapasitet på Private planer

Vi har for tiden redusert kapasitet på Private planer. Det betyr at forslagstillere må vente noe lenger enn vanlig på å få avtale om møter og å få tilbakemeldinger i pågående saker. Vi prioriterer å overholde lovpålagte frister. Dette er en situasjon vi ikke ønsker å være i, og vi beklager ulempene det medfører.