Gå tilbake til:
Du er her:
Gang- og sykkelveg Salhusvegen bilde

Gang- og sykkelveg Salhusvegen

Statens vegvesen har i samarbeid med Bergen kommune startet arbeidet med reguleringsplan for videreføring av sykkelveg med fortau på Salhusvegen i Åsane.

Målet med planen er å etablere et trafikksikkert og attraktivt tilbud for fotgjengere og syklister. Kjørevegen skal også reguleres og utbedres på stekningen. Planarbeidet tar for seg Salhusvegen mellom Ulsetstemma i øst og kryss ved Slettestølsvegen i vest. Prosjektet er en forlengelse av ferdigstilt sykkelvei med fortau på Salhusveien mellom Åsamyrane og Ulsetstemma. Planen blir utarbeidet som en offentlig detaljreguleringsplan.

Planarbeidet ble vedtatt igangsatt av kommunaldirektøren 5. november 2018. 

Se også egen prosjektside på Statens vegvesens nettsider.