Gå tilbake til:
Du er her:

Kunngjøringer

Her finner du saksdokumentene til arealplaner og utbyggingsavtaler som er kunngjort startet opp, som for tiden ligger ute til offentlig ettersyn eller er politisk vedtatt.

Arealplaner

Berørte parter til arealplaner (grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes om planforslagene ved brev, og gis en merknads- eller klagefrist. På kunngjøringssiden på Bergen kommunes nettsider kan du lese saksdokumentene og sende inn merknad eller klage.

Der finner du også mer informasjon om de ulike kunngjøringstypene, du får oversikt over alle aktuelle kunngjøringer eller du kan slå opp kunngjorte planer bydelsvis. Du kan også gå via emneklaggene oppstart, offentlig ettersyn eller vedtatt plan.

Gå til kunngjøringssiden.

Aktuelle dokumenter til planer som er vedtatt eller lagt til offentlig ettersyn, finner du også i papirversjon i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12. Dokumentene er tilgjengelig der mellom kunngjøringsdato og dato for klage- eller merknadsfrist.

Åpningstider: Alle hverdager klokken 08.00-15.00