Gå tilbake til:
Du er her:
Olav Kyrres gate, opprusting bilde
Illustrasjon: Asplan Viak

Olav Kyrres gate, opprusting

Formålet er å oppgradere Olav Kyrres gate til å møte dagens krav om universell utforming. Gaten skal bli mer attraktiv, trafikksikker og funksjonell for kollektivtrafikken.

Arbeidet startet i april 2019.

Endret kjøremønster

Frem til arbeidet blir ferdig, blir Olav Kyrres gate stengt for bil- og busstrafikk, og det blir trafikale endringer i tilstøtende gater. Busstopp er flyttet, og kjøremønster for kollektivtrafikk er endret. Rundt 35 busslinjer er flyttet til andre holdeplasser i sentrum. Fremkommeligheten for syklende og gående skal ivaretas i hele anleggsperioden.

Se skyss.no for full oversikt over endringene i bussrutene.

 

Dette skal gjøres

Den travle gaten er i dag preget av setningsskader. Det er også trangt og uoversiktlig for busser og gående. Gjennom opprustingen skal fortausbreddene økes slik at det blir bedre både for dem som venter på bussen og forbipasserende.

Kantstein vil bli hevet slik at man kan gå rett inn på bussen uten trinn, og det vil bli ledelinjer for synshemmede. Det blir nytt rullevennlig dekke i kjørebanen på 1,5 meter i hele gatens lengde på den siden som vender mot Byparken.

Det skal legges nye varmekabler i deler av fortauene. Det blir fremdeles brostein i gaten, og mest mulig av dagens brostein skal brukes om igjen.

Opprustingen av Olav Kyrres gate er finansiert gjennom Miljøløftet.

Forsinkelser grunnet koronautbruddet

Statens vegvesen melder om forsinkelser på prosjektet som en konsekvens av koronautbruddet. Entreprenør har meldt at de har personell i karantene og personell som ikke kommer tilbake fra utlandet, grunnet situasjonen. En av underentreprenørene har meldt om personell som er direkte påvirket av koronaviruset. Disse personene befinner seg nå ikke i Norge. Anleggsvirksomheten drives med redusert framdrift inntil videre.

Statens vegvesen presiserer at det kan forekomme endringer på kort varsel. Mer informasjon finner du her

 

Vedlegg