Gå tilbake til:
Du er her:
Oversiktskart
Plangrense for strategisk planprogram for Loddefjord

Strategisk planprogram for Loddefjord

Det skal utarbeides et strategisk planprogram (SPP) for Loddefjord. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig, samordnet og planmessig utvikling som er fremtidsrettet og bærekraftig.

 

Planarbeidet skal foreslå et overordnet plangrep for framtidig utvikling og eventuell fortetting.

Hovedmålet er å utvikle Loddefjord til en gåby med bilfrie soner, god tilgjengelighet til sentrum, skoler, grøntområder, sjø og andre viktige målpunkt. Loddefjord sentrum skal ha møtesteder, attraktive torg, grønne byrom og parker.

 

Fremdrift

Planoppstarten ble kunngjort februar 2020

 

Vedlegg

 

Dersom du har spørsmål om SPP Loddefjord, kan du kontakte prosjektleder Ingunn Renolen i Plan- og bygningsetaten, epost ingunn.renolen@bergen.kommune.no