Gå tilbake til:
Du er her:
Handlingsplan mot støy
Bilde: Bergen kommune

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018

Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Planen gir en kort oversikt over støyregelverket og kommunens støyoppgaver, og omtaler Bergen kommunes egen støypolitikk og hvordan støy påvirker helse, trivsel og læring. Den identifiserer park- og rekreasjonsområder i Bergen sentrum og Bergensdalen sør til Nesttun som etter definisjonen er stille områder pr i dag, og foreslår tiltak for å videreutvikle og bevare stille områder.

Handlingsplanen skal rulleres hvert 5. år.

Rullering av planen

Arbeidet med å oppdatere eksisterende handlingsplan mot støy ble startet opp i mars 2020. En koordinator er engasjert for å samordne og følge opp rullering av planen. Prosessen vil ta noe tid da det er mange anleggseiere/ansvarlige enheter og interessenter/premissgivere som skal bidra til en ny, oppdatert plan. Målet er å ha en oppdatert handlingsplan klar for politisk behandling innen utgangen av 2020.

Vedlegg