Gå tilbake til:
Du er her:

2007 var et år preget av valg og økonomisk opptur. Årsmeldingen viser hva som skjedde i kommunen i løpet av året, og regnskapet viser deg hva det kostet.

Forsiden til Bergen kommunes årsmelding 2007.
Forsiden til Bergen kommunes årsmelding 2007.

Årsmeldingen inneholder årsregnskap og lånefondsregnskap for 2008. I tillegg kan du i ord og bilder lese og se byrådets årsberetning og kommentarer til regnskapet.

Overskudd og valg

I økonomisk sammenheng var det viktigste som skjedde i 2007 at Bergen kommune ble fjernet fra register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK*). Bergen kommune hadde til overmål et overskudd på 75,9 millioner kroner.

2007 var også et valgår, som sikret Monica Mæland og Høyre en ny byrådsperiode i Bergen.

Sjekk mål og resultater

I årsmeldingen kan du lese mer om dette, og alt det andre som skjedde i kommunen i 2007.

Årsmeldingen inneholder årsregnskap for 2007 med noter, samt en beskrivende del som legger vekt på ressursbruk og tjenesteproduksjon i forhold til politiske vedtak og mål for 2007. Årsmeldingen er også bygd opp med egne kapitler for hver av byrådsavdelingene.

Ny organisasjon

Årsmeldingen er for øvrig bygd opp etter den organisasjonsstrukturen som Bergen kommune innførte 1. oktober 2007. Det gjør at tabeller med historiske tall for hver avdeling er basert på den nye organisasjonen. De kan derfor avvike fra tidligere årsmeldinger.

* ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

.