Gå tilbake til:
Du er her:

2008 var preget av to folkefester og et budsjett i balanse. Årsmeldingen viser hva som skjedde i kommunen i løpet av året, og regnskapet viser deg hva det kostet.

Forsiden til Bergen kommunes årsmelding 2008.
Forsiden til Bergen kommunes årsmelding 2008.

Årsmeldingen inneholder årsregnskap og lånefondsregnskap for 2008. I tillegg kan du i ord og bilder lese og se byrådets årsberetning og kommentarer til regnskapet.

To folkefester

2008 var preget av at Bergen kommune feiret innbygger nummer 250.000. Et annet stort høydepunkt opplevde bergenserne da byen var vertshavn for Tall Ships' Races. Havnefesten varte i fem dager og over 3.000 seilskuter klappet til kai i Bergen i løpet av disse dagene.

Sjekk mål og resultater

I årsmeldingen kan du lese mer om dette, og alt det andre som skjedde i kommunen i 2008.

Årsmeldingen inneholder årsregnskap for 2008 med noter, samt en beskrivende del som legger vekt på ressursbruk og tjenesteproduksjon i forhold til politiske vedtak og mål for 2008. Årsmeldingen er også bygd opp med egne kapitler for hver av byrådsavdelingene.

Regnskap i balanse

Driftsregnskapet i 2008 gikk i balanse etter noen strykninger. Investeringsregnskapet for kommunen gikk også i balanse uten ufinansierte eller udisponerte beløp.

.