Gå tilbake til:
Du er her:

Årsmeldingen for 2009 er klar

Byrådet har lagt frem årsmelding og regnskap for 2009 - et år preget av blant annet stram økonomi og massevaksinasjon av byens innbyggere.

Regnskapet gikk i null i 2009

Bergen kommune fikk etter strykninger et nullresultat på regnskapet for 2009. Kommunen hadde i fjor et merforbruk i forhold til budsjett på 128 millioner kroner.

Årsrapporter for resultatenhetene

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for sin avdeling for 2009. Publisering av disse er i gang, og vil skje fortløpende fremover, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.

Bystyret har godkjent årsmeldinger

Bystyret har godkjent en rekke årsregnskaper og årsmeldinger for 2009.