Gå tilbake til:
Du er her:

Årsmeldingen for 2016

Byrådet har lagt frem årsmelding og regnskap for 2016. I årsmeldingen kan du i tall, ord og bilder bli kjent med virksomheten til Bergen kommune.

Godt regnskap gir utvidet ovnpant

Bergen kommune hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på 259 millioner kroner og et netto driftsresultat på om lag 1,1 milliarder kroner. Byrådet foreslår å bruke 50 millioner kroner til pant på gamle vedovner.

Årsrapporter for resultatenhetene 2016

Hver enkelt resultatenhet har utarbeidet en kort årsrapport for sin avdeling for 2016. Publisering av disse er i gang, og vil skje fortløpende fremover, etterhvert som årsrapportene blir klargjort.