Gå tilbake til:
Du er her:

Aktivitetshuset Arna/Åsane

Aktivitetshuset Arna/Åsane er en møteplass der en kan treffe andre, noe som gjør livet mer innholdsrikt og meningsfullt. Aktivitetshuset er et tilbud for innbyggere i Arna og Åsane bydel med psykiske plager.

Alle dager fra kl. 09.00 -15.00

Høsten 2017 ble Treffpunktet Arna og Toppe Aktivitetshus slått sammen og det er lokalisert på Toppe, Solsmittet 42.

Det er viktig for den enkelte å ha tilgang til sosialt samvær, kultur- og fritidsopplevelser. Aktivitetshuset ønsker å være en tilrettelegger for dette.

Vårt mål er at vi sammen skal vi jobbe for å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser, gi mulighet for vekst og utvikling, og etablere kontakt med nærmiljø og kulturtilbudene i Arna og Åsane.

For å ivareta brukernes interesser og behov, har vi en brukerrepresentant og egne brukermøter.