Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Arna aktivitetshus er et tilbud om sosialt samvær og aktiviteter for personer med psykiske helseplager.

Adresse: Øyrane Torg, Ådnavegen 63 – 5260 Indre Arna.

Leder for Arna aktivitetshus: Finn Moe tlf. 40904139

Telefon: 55562660 / 40923805

Arna aktivitetshus er et lavterskel tilbud i Avdeling Psykisk Helse Arna/Åsane for mennesker med psykiske helseplager.

Arna aktivitetshus legger vekt på sosialt samvær i trygge og gode omgivelser. Vi er opptatt at den enkelte bruker skal ha det best mulig sammen med andre brukerne og personale.

Hvor finner du oss?
Aktivitetshuset er lokalisert på Øyrane Torg i 3 etg. Vi er vegg i vegg med psykiatritjenesten som vi har et nært og godt samarbeid med.

Hvem er vi?
På Aktivitetshuset jobber følgende personer:

  • Marit - psykiatrisk hjelpepleier i 50 % stilling
  • Lisbeth - aktivitør i 80 % stilling

Enkelte aktiviteter og arrangement blir arrangert i samarbeider med Toppe aktivitetshus. Vi har og samme leder som Toppe aktivitetshus.

Hvem bruker oss?
Brukerne av Arna aktivitetshus er i alderen 18-75 år. Det er åpent mandag til torsdag. Om torsdagene har vi bl.a. ungdomsgruppe. Mer info finner du under aktiviteter.

Delta i planleggingen
Brukerne er aktive med å planlegge aktiviteter og ulike arrangement sammen med personale.

Forhåndssamtale
Har du lyst til å være med oss, er du velkommen til en prat og vi kan presentere våre aktiviteter for deg. Da vil du få informasjon om hva vi kan tilby og hva som måtte passe for deg.

Vi inviterer deg til et inkluderende fellesskap, der vi alle viser omsorg for hverandre og prøver å gjøre hverdagen bedre gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Gratis tilbud
Det koster ingenting å bruke aktivitetshuset. Det eneste er mat og evt. materiell. Vi disponerer en egen personbil med plass til 7 personer. Personbilen blir benyttet til turer og annen aktivitet m.m.