Gå tilbake til:
Du er her:

Redusert foreldrebetaling i SFO

Bystyret har vedtatt innføring av kostpenger og mulighet for å søke økonomisk moderasjon for SFO-plass. Du kan søke om redusert foreldrebetaling dersom du oppfyller kriterier som er satt fra kommunen.

Maksimalpris for hel SFO-plass er 2550 kroner. I tillegg kommer betaling for mat, 245 kroner per måned fra 01.01.2018.

Kommunen gir, etter søknad, redusert pris for SFO-plass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en plass. Husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 467 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO-plass.

Dersom du mener at du fyller de kriteriene som er beskrevet over, kan du søke elektronisk. Det må ikke søkes om søskenmoderasjon, denne regnes ut automatisk.

Et eventuelt vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din, og det er gyldig ut juni for SFO.

All redusert betaling, inkludert søskenmoderasjon, gis etter kommunale satser.

Du kan lese mer om redusert foreldrebetaling ved å følge lenken til høyre på denne siden. Her finner du også søknadsskjema.

Redusert foreldrebetaling i SFO bilde
 
null

 

Tjenestetilbud