Gå tilbake til:
Du er her:

Alvøen skole åpner for alle – gradvis

Fra tirsdag 12. mai åpner skolen igjen også for elever på mellomtrinnet!

Bergensskolene skal nå gi et så ordinært tilbud på skolen som mulig til alle  elever. Alvøen skole ønsker at flest mulig elever skal få et best mulig tilbud på skolen de siste ukene før sommerferien. For å få dette til, vil det bety noen færre undervisningstimer og tilstedeværelse på skolen for mellomtrinnet. Det er gitt mulighet for å redusere åpningstider eller antall elever som er tilstede samtidig, dersom det er nødvendig for å imøtekomme kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Når elevene på 5.-7. trinn nå endelig skal tilbake på skolen gjelder smittevernreglene. De tre grunnpilarene er:

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer

Skolen har forberedt åpningen slik at elevene kan komme tilbake til gode og trygge rammer. Vi følger nasjonale helsemyndigheters retningslinjer med hyppig rengjøring, økt fokus på god hygiene og fysisk avstand. Vår største prioritering er at gjenåpningen av skolen skal være ansvarlig og kontrollert. De nye retningslinjene vil gi ulike praktiske løsninger og rutiner for å få hverdagen til å fungere sikkert, både for personalet og for elevene. Noe informasjon får dere i dette skrivet, og noe vil dere få fra kontaktlærerne etter hvert.

Vi må nok en gang understreke at dette er en skolehverdag som vil være annerledes enn den både lærere og elever er vant til fra før koronakrisen. De viktigste endringene er:

 • Elevene/trinnene vil ikke kunne skifte mellom grupper på samme måte som de vanligvis kan.
 • Det blir færre lærerskifter.
 • Det blir ulike og nye oppstartstidspunkt/avslutningstidspunkt.
 • Det blir friminutt på ulike tider og strengere regulering og inndeling i soner.
 • Det blir nye og faste oppmøtesteder på skolen.
 • Noen elever får nye klasserom.
 • Det blir mer uteskole, hele dager.
 • Hyppig håndvask blir en del av undervisningen.
 • Foresatte får ikke komme inn på skolen.

Det blir ulik oppstart og avslutning av skoledagen for elevene. Dette for å spre elevene og hindre for mange på et område. Det er viktig at disse tidene respekteres! Ikke kom veldig mye tidligere/seinere enn det som står i oversikten. Neste uke skal elevene på 5.-7. trinn møte som følger:

Tirsdag 12.05.20 møter 7. trinn på skolen. De møter på baksiden av kuben ved inngangen til basen. (Lærerne på trinnet skal ha planleggingsdag på skolen mandag 11. og vil derfor kun være tilgjengelig for elevene frem til klokken 09.00 denne dagen).

Torsdag 14.05.20 møter 5. og 6. trinn på skolen. 6. trinn møter på nedsiden av kuben ved inngangen til garderobene. 5. trinn møter ved flaggstangen på skoleplassen. (Lærerne på trinnene skal ha planleggingsdag på skolen onsdag 13. og vil derfor kun være tilgjengelig for elevene frem til klokken 09.00 denne dagen).

Oversikt tider
 
 

 

 

 

 

1. – 4. trinn møter som vanlig slik de har gjort frem til nå.

Hjemmeundervisning
Hjemmeundervisningen vil bli videreført fram til skolestart for 5.-7. trinn, med de unntak som er skrevet over.

Hjemmeundervisning for barn i risikogruppen eller barn som bor sammen med noen i risikogruppen videreføres for 1.-4. trinn og utvides til også å gjelde 5.-7. trinn. Vi ber foreldre til barn på 5.-7. trinn som er i denne kategorien ta kontakt med skolen.

Veilederen
Vi gjør oppmerksom på at regjeringen i går endret Veilederen og smittevernstiltakene for skoler.

Lenke til ny revidert utgave av Veilederen: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7

Takk igjen for innsatsen og godt samarbeid i denne lange perioden med hjemmeundervisning. Jeg ønsker dere alle en riktig god helg, og så gleder vi oss veldig til å se elevene igjen i løpet av neste uke!

Med vennlig hilsen

André van der Heide
Rektor
Alvøen skole