Gå tilbake til:
Du er her:

Info til foresatte 16.03.20

Hei alle sammen. Vi vet at det er krevende tider for elevene våre og for dere, og håper det går bra med dere alle og at dere er i fin form både voksne og barn!

Det er tidvis stort informasjonstrykk inn mot skolene, og det kommer hyppige endringsmeldinger som gjør at det kan være litt vanskelig å ha full oversikt til enhver tid.

Her kommer noen oppfordringer og litt informasjon:

  • Vi er per nå ikke kjent med at noen av våre elever eller ansatte har fått påvist koronaviruset.
  • Bergen kommune har kommet med nye instrukser til skolene. Dersom noen av deres barn får påvist smitte, må skolen informeres om dette umiddelbart. Send melding om dette til alvoen.skole@bergen.kommune.no. Dere vil så bli kontaktet av rektor og få mer informasjon direkte.
  • Lærerne er tilgjengelig for elever og foresatte i tidsrommet 09.00 – 14.00, fortrinnsvis på e-post. Alle lærere skal regelmessig sjekke innboksen, og kontakter dere ved behov. Vi leser i avisene at diverse digitale systemer lærerne benytter i sin kommunikasjon med elevene har slitt i dag, men håper at dette vil gå seg til etter hvert.
  • Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever fra 1.-4. trinn der begge foreldre jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov. Mer informasjon finner dere her. Vær oppmerksom på at listen over hvilke yrker/roller dette tilbudet gjelder ble utvidet i går 15.03.20. Dersom noen av dere har behov for å ta i bruk dette omsorgstilbudet, trenger skolen å få beskjed om dette senest dagen før. Meld fra på alvoen.skole@bergen.kommune.no dersom du mener at dere oppfyller kriteriene og har behov for å benytte dere av tilbudet. Foresatte må fremvise dokumentasjon fra sin arbeidsgiver for å kunne benytte seg av tilbudet.

Omsorgstilbudet for småtrinnet skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Skolen vurderer hvilke aktiviteter som er hensiktsmessige å gjennomføre i omsorgstilbudet,  og det vil variere hvilke voksne som er tilstede.

Alle elever som skal benytte omsorgstilbudet møter på læringssenteret (ved gymsalen). Her er det god nok plass til at vi kan ha god avstand mellom elevene.

  • Det er alltid en fra skolens ledelse til stede på skolen i åpningstiden. Kontortelefonen er kun sporadisk betjent, og vi ber dere først og fremst forholde dere til kontaktlærer.
  • Vi ser at det tidvis er mange barn på skolens lekeområder, og har stor forståelse for behovet for å lufte seg. Vi tillater oss likevel å minne om de anbefalingene som er gitt fra myndighetene om minst mulig sosial kontakt, også mellom barn. Det anbefales generelt om å holde avstand og ikke omgås for mange mennesker. Vi minner også om at skolen er i drift med de barn som benytter omsorgstilbudet, og disse prøver vi så godt vi kan å skjerme fra unødvendig kontakt med andre.

Vi håper alle følger de oppfordringer og pålegg som kommer fra myndighetene i den utfordrende situasjonen verdenssamfunnet nå står i, og ber dere følge med på kommunens og skolens hjemmeside for oppdatert informasjon.

Lykke til med spesielle og krevende dager fremover.

Og som statsministeren så fint sa det: Selv om vi ikke kan ta på hverandre, kan vi ta vare på hverandre. 

 

Med vennlig hilsen 

André van der Heide
Rektor
Alvøen skole