Gå tilbake til:
Du er her:

Info til foresatte 25.03.20

I løpet av kort tid fikk vi alle kastet om på hverdagene våre. Trolig opplever vi alle fortsatt usikkerhet og lite forutsigbare dager.

Det kan være spesielt krevende for barn og unge som er vant til å ha voksne som nesten alltid har gode svar. Et godt samarbeid mellom oss voksne er derfor ekstra viktig nå.

Som sikkert de fleste av dere har fått med dere, kom i går beskjeden fra regjeringen om at situasjonen med stengte skoler vil fortsette til og med 13.04.20. Før den tid vil det nok komme en ny avklaring.

Først av alt vil jeg si at vi ledere ved skolen er skikkelig stolte av staben vår om dagen. I løpet av kort tid endret lærerne opplæringen fra det fysiske klasserommet til digital hjemmeundervisning. De har kastet seg rundt og lager gode, varierte og motiverende opplegg for elevene, og de følger dem opp med tilbakemeldinger og svarer på spørsmål. Parallelt vet jeg også at en hel del av våre lærere skal ta seg av småbarn hjemme og balansere hjemmekontor med en hverdag som er snudd opp ned. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra dere foresatte, og det gjør godt for alle i en helt spesiell tid.

Også andre medarbeidere ved skolen bidrar godt i disse dager.  Som alle andre skoler har Alvøen skole også et omsorgstilbud til elever hvor foresatte har yrker som defineres som samfunnskritiske nøkkelroller. Et team av lærere og assistenter har så langt hatt ansvar for elevene hos oss, og vi har flere som kan steppe inn ved behov. Vi gjør det vi kan for at disse elevene skal ha en god skoledag.

Vi heier på dere foresatte. Fra en hektisk hverdag med jobb og mange aktiviteter utenfor hjemmet, er plutselig alt flyttet inn på et begrenset areal og i en form og organisering vi ikke har tenkt var mulig. Vårt ønske er foresatte som motiverer, oppmuntrer og støtter elevene i deres læringsarbeid. Lærerne kommer med gode tilbakemeldinger på samarbeidet med dere hjemme i den situasjonen vi har nå. Det er tøft også for dere, som kanskje skal sjonglere eget arbeid med hjemmekontor med det å hjelpe egne barn med skolearbeidet. Stå på alle sammen, så kommer vi oss nok godt gjennom denne perioden også!

Vi opplever at elevene står på og tar skolearbeidet på alvor. Takk til dere elever som er veldig flinke til å gjøre det arbeidet dere får tildelt!

I det positive hovedbildet finnes det likevel noen utfordringer og dilemmaer vi må ta hensyn til. Det kan være vanskelig for lærerne å vite hvor listen skal legges for det pedagogiske opplegget, både når det gjelder nivå og omfang. Det er vanskeligere å tilpasse undervisningen for den enkelte når man ikke er i klasserommet sammen med eleven og kan gi umiddelbar respons. Det er store variasjoner i hva den enkelte elev er mottakelig for, og vi vet at det er store variasjoner i hjemmesituasjonen. Noen foreldre står i spagat mellom å hjelpe egne skolebarn, ta vare på hjemmeværende barnehagebarn og å ivareta jobben hjemmefra. Hvis man da ikke har et selvgående skolebarn, blir det krevende dager. Andre opplever det helt overkommelig å hjelpe nokså selvgående barn som sikkert kunne hatt appetitt på mer skolearbeid. Dersom dere har innspill til opplegget for ditt barn, ta det opp med kontaktlærer og prøv å finn gode løsninger.

Dersom ikke dagene blir fylt av rene fagopplegg for elevene, er det lov å se hen til overordnet del av læreplanverket. Her er «livsmestring» et viktig område for elevene; å mestre livet sitt i ulike faser. Det kan for eksempel være god læring i å hjelpe en lillebror eller lillesøster med skolearbeid, lage mat til familien, hjelpe til med å rydde eller å ta en telefon til besteforeldre og andre som sikkert vil bli veldig glad for en telefon.

Det kan være utfordrende tider for barn og unge som ønsker å være sammen med venner. Vi ser at mange barn og unge søker til skolen for å være sammen på ettermiddag og kveld. Det er viktig at vi voksne minner dem om hva som gjelder: Få sammen, god avstand osv.  

Ingen av oss vet hvordan dagene blir videre fremover. Svar på en del spørsmål må nødvendigvis komme underveis. Dere foresatte skal likevel være trygge på at det jobbes utrettelig for å gi elevene et godt undervisningstilbud i tiden fremover.

Praktisk info:

  • Sykt barn meldes på vanlig måte til kontaktlærer, og de samme rutinene gjelder som ved vanlig drift.
  • De som har fått plass i omsorgstilbudet tidligere, trenger ikke søke på nytt. For dere som har fått innvilget plass, gi beskjed til skolen hvis det er endringer og om hvilke dager barnet kommer i ordningen. Send mail til alvoen.skole@bergen.kommune.no.
  • Det er fortsatt mulig å søke om plass i ordningen og eventuelle søknader blir behandlet fortløpende. Vi minner om at ordningen nå er utvidet opp til 12 år for de som oppfyller kriteriene som er satt. Mer informasjon om omsorgsordningen kan du finne på Bergen kommune sine sider.
  • Dersom elever har behov for å snakke med noen på skolen, så er det alltid noen tilstede fra ledelsen. Kontortelefonen ved skolen er bemannet i tidsrommet 08.30 – 15.00 på telefon 53 034010.
  • Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.
    Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.
    Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt med Olsvik helsestasjon på tlf. 5334680.
  • Her er en plakat med gode råd fra Folkehelseinstituttet.

 

Til slutt er det bare å minne om at vi er i det samme utfordringsbildet, at det kommer til å gå over, og at vi skal få det til sammen.

Det har aldri vært viktigere å stå sammen og slutte seg til de tiltakene som myndighetene har innført. På den måten kan vi bidra til å bremse videre smitte av koronaviruset. Takk for at dere er med og bidrar i den dugnaden vi alle er en del av, og takk for godt samarbeid i en krevende tid!

 

Med vennlig hilsen

André van der Heide
Rektor
Alvøen skole