Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon fra mobbeobudet i Vestland

Alle barn har rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.

Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge, og deres foreldre, som opplever å ikke ha det bra i barnehagen eller på skolen. Mobbeombudet rettleder i saker som handler om psykososialt miljø, om barnet sine rettigheter og hvordan du kan gå fram om du ikke har det bra. Mobbeombudet har taushetsplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombudet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følge ombudet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

Du kan lese mer om ombudet og hvordan du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet