Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon i forbindelse med oppstart av skolen

Mandag 27. april gjenåpner skolene for 1.-4.trinn. Her vil dere få vite hvordan skolen skal starte opp.

Det vil bli nye rutiner for skolehverdagen fremover. Elevene er stort sett i egne klasser. I tråd med smittevernreglene har de ulike gruppene (kohorter) fått egne uteområder og ekstra plass inne til undervisning, garderobe og toalett. Det er også gjort endringer på timeplanen og fordeling av voksne. I tillegg har vi forsterket renholdsrutinene ute og inne.

Elevene skal møte ute på faste oppmøtesteder. Se kart.

Rutiner for oppmøte:

SFO-morgen: Elevene møtes av voksne ute til avtalt tid og sted, i tråd med påmeldingen. SFO er ute på fotballbanen til skoledagen begynner.

1.-4.tr.: Elevene møter kontaktlærer ute fra kl. 8.20-08.30 på tildelt møtested. Se kart.
NB! Ingen foresatte kan følge elever inn på skolens område.

Skoledagen slutter til vanlig tid. Se klassens timeplan.

Læringsplanen finner dere på skolens hjemmeside.

Les også viktig informasjon fra kommunen sentralt. Under finner dere brev til alle foresatte, fra både Etat skole og fra smittevernoverlegen.

Hygiene og smittevern på skolen

Et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask.

Alle ansatte og elever må vaske hender når de kommer på skole/SFO, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder.

Skole/SFO har tilgjengelig alkoholholdige desinfiseringsmidler til bruk der ikke vask med såpe og vann er mulig, f.eks på tur. 

Vi går en spennende tid i møte, og har lagt til rette for en trygg åpning av skolen fra mandag 27. april.

Vi ønsker dere velkommen tilbake. Det skal bli kjekt å treffe elevene igjen!

Med vennlig hilsen

André van der Heide
Rektor