Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon til foresatte torsdag 12.03 klokken 13.15

Her finner du oppdatert informasjon om situasjonen knyttet til koronaviruset. Samme informasjon sendes ut på e-post til foresatte.

Til foresatte.

Bergen kommune har nå besluttet stenging av barnehager og skoler, og vi forholder oss til den informasjonen vi får fra kommunen sentralt. I første omgang er skolen stengt i 14 dager.

Det varsles derfor om at Alvøen skole stenger fra mandag 16. mars og vi oppfordrer foresatte som har muligheten til det, om å holde barna hjemme fra fredag 13.03.

Gi beskjed til kontaktlærer med kopi til alvoen.skole@bergen.kommune.no dersom du velger å holde barnet ditt hjemme fra skolen fra i morgen av.

Vi ber samtidig om tilbakemelding fra foresatte i yrker knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner (f.eks. helsepersonell, politi etc.)

Disse sendes på mail til alvoen.skole@bergen.kommune.no med følgende informasjon:

  • Elevens navn og klasse
  • Trenger dere eventuelt tilsyn av barn dersom dette vil bli tilbudt
  • Foresattes yrke

Det kommer fortløpende ny informasjon om situasjonen. Vi ber dere om å følge med på  www.bergen.kommune.no og på skolens hjemmeside www.alvoen.skole.no  for oppdatert informasjon.

Skolen planlegger for hjemmeundervisning. Mer informasjon kommer.

Mvh

Rektor