Gå tilbake til:
Du er her:

Nye førsteklassinger høsten 2020

Vi gleder oss til å ønske nye skolestartere velkommen og er så smått i gang med å planlegge neste skoleår. I denne artikkelen finner du litt mer informasjon om tiden frem mot skolestart.

Å begynne på skolen er starten på en ny og viktig periode i ditt barns liv. Skolelivet rommer nye utfordringer, nye venner og nye voksne. Første skoledag er en stor begivenhet både for deg og ditt barn. Det er viktig for oss på Alvøen skole at barnets første møte med skolen blir en god opplevelse for både barn og foreldre. Vi håper på og er avhengige av et positivt samarbeid mellom hjem og skole. Vi vil gjøre vårt beste for at deres barn skal få en positiv og fin skolestart. 

På Alvøen skole hører alle elevene til et trinn og deles inn i klasser med hver sin kontaktlærer som har hovedansvaret for sin gruppe elever. Klassene begynner og slutter til samme tid hver dag, og har alle friminutt og turdag sammen. 

Elevgruppen blir i hovedsak fordelt etter adresse, kjønn og særskilte behov. Vi vet at dere foreldre ønsker å vite hvem som blir lærer for deres barn. Hvert skoleår er et stort puslespill for ledelsen ved skolen, og det er mange biter som skal på plass. I løpet av mai kommer vi til å sende ut invitasjon til besøksdag, og vi satser da på å ha kontaktlærerne på plass.

Vi har et tett og godt samarbeid med nærbarnehagene våre. Vi planlegger sammen for å sikre en god overgang for barna. Skolestarterne vil i april/mai bli invitert til å besøke oss sammen med barnehagen for å bli litt kjent før sommerferien. Barn som ikke går i barnehage, eller i en barnehage som ikke ligger i skolekretsen, kan selvsagt avtale besøk direkte med skolen.

Per i dag er det 55 barn som skal begynne på Alvøen skole til høsten. Basert på tidligere erfaringer vet vi at dette tallet kan endre seg til vi får endelig innmelding.

SFO har per i dag ca. 150 barn. Påmelding til SFO skjer elektronisk, enten via skolens hjemmeside eller via kommunens nettsider. Alle som ønsker plass i SFO får plass, men det er en stor fordel for skolen om det søkes plass i SFO så tidlig som mulig og helst innen 01.05.20.

Det blir besøksdag tirsdag 02.06.20 klokken 13.30 – 15.30. Da blir det et felles informasjonsmøte for foresatte i gymsalen mens barna er i sine respektive klasserom. Det er fint om alle setter av denne datoen, da dette er en viktig dag for barnet.

Første skoledag i 2020 er mandag 17. august.

Dersom dere har informasjon vedrørende barnet som dere tenker skolen bør ha, benytt "kontaktskjema" som dere finner ved å trykke på "Kontakt" i menyen til venstre.

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere!