Gå tilbake til:
Du er her:

Omsorgstilbud for enkelte elever på 1.-4. trinn

Alvøen skole arbeider med å få på plass et omsorgstilbud for elever fra 1.-4. trinn med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for elever med særlige omsorgsbehov.

Det er lagt ut informasjon på Bergen kommune og skolens hjemmeside om tilbudet.

Vi minner om at syke barn skal holdes hjemme som vanlig.

Merk presiseringene om at tilbudet er for barn av foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner. Disse må levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage mandag 16. mars. Dette gjør du om skrivet ikke inneholder sensitiv informasjon til: alvoen.skole@bergen.kommune.no, eventuelt på telefon til 53034010.

Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid.

Det vil eventuelt opprettes et omsorgstilbud til multihandikappede elever, eller til elever med stekt særskilt behov der foresatte har et slikt behov.

Omsorgstilbudet gjelder i skoletiden for dem som ikke har SFO plass. For dem med SFO plass, gjelder tilbudet både i skole og SFO tid.

 

Med vennlig hilsen

André van der Heide
Rektor
Alvøen skole