Gå tilbake til:
Du er her:

Streikeuttak ved skoler i Bergen kommune

Bergen kommune har pr. 15. juni fått melding om nytt streikeuttak ved to skoler i Bergen. Alvøen skole er ikke berørt av dette streikeuttaket.

Ks og forhandlingssammenslutningene ble enige 24. mai, men lærerorganisasjonene har avvist forslaget. Derfor kan det fortsatt bli streik ved flere skoler. 

Følg med på www.bergen.kommune.no

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/streik-2022/varsler-streikeuttak-for-40-ansatte-ved-gimle-oppveksttun-skole